Finansiering

Vores finansieringsservice giver dig gode forudsætninger for at øge omsætningen og skaffe flere kunder.

Hvorfor vente på dine penge i 30 dage eller mere?

Fakturabelåning, factoring, er en enkel måde at accelerere dit cash flow på. Du får ganske enkelt penge med det samme og kan dermed geninvestere dem hurtigt.
Factoring er en tryg og fleksibelfinansieringsform, hvor kreditten tilpasses din virksomhed, udviklingen, sæsonudsving og fakturering. En af fordelene med fakturabelåning er at belåningsgraden er høj og du dermed kan fjerne eller nedbringe dyre kreditter andetsteds.
Med fakturabelåning beholder du også en større andel af fakturaværdien end hvis du sælger fordringen, forskellen er at du beholder risikoen, men også at du har større kontrol med dit fakturaflow og kunderelation.

Fordele ved Fakturabelåning

Hurtigere betalt

Du får typisk over 70 % af fakturabeløbet direkte udbetalt – resten, fratrukket provision, får du når fakturaen er betalt. De enkelte udbetalingsprocenter aftales individuelt.

Tid til overs til noget andet

Du får hjælp med din fakturaadministration og reskontroovervågning – det giver dig mere tid til din kernevirksomhed.

Færre ubehagelige samtaler

Med vores rykker og inkassoservice håndteres eventuelle udestående fordringer på en professionel måde uden at du risikerer din kunderelation.

Kontakt os for at få mere at vide om vores finansieringstjenester.