Behandling av personuppgifter

I och med att du mailar din ansökan till oss så samtycker du till att PayEx behandlar dina personuppgifter i rekryteringssyfte

PayEx Sverige AB och/eller annat bolag inom PayEx-koncernen där du sökt arbete är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar när du söker ett utannonserat arbete eller lämnar en intresseanmälan avseende tjänster hos något av PayEx-koncernens bolag. Uppgifterna registreras i en rekryteringsdatabas.

Kontaktinformation till PayEx:

Postadress: S:t Hansplan 1, 621 88 Visby
E-post: info@payex.com
Telefonnummer: +46 (0)8 20 24 00

Personuppgifter PayEx behandlar

Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, CV, personligt brev och användarnamn.

Ändamål med behandlingen
PayEx behandlar och sparar uppgifterna för att kunna identifiera dig och se vilka kvalifikationer du har. Dina uppgifter jämförs med det behov PayEx har av nyanställningar. Har du sökt en viss tjänst matchas dina uppgifter i första hand mot de krav som PayEx satt upp för denna tjänst. PayEx kan också använda dina uppgifter för att se om du är lämplig för en annan tjänst och kan då kontakta dig för att höra om du är intresserad av denna.

Överföring av personuppgifter
Uppgifterna i databasen kommer att lämnas ut till den personal på PayEx som arbetar med rekrytering av nya medarbetare och till facklig företrädare. PayEx medarbetare har tystnadsplikt och dina uppgifter kommer inte att spridas till andra.

Lagring och gallring
PayEx lagrar dina uppgifter i 24 månader efter det att du skickat in uppgifterna. Om du anställs kommer uppgifterna att sparas längre. Du kan själv ta bort eller ändra uppgifter som du har lämnat elektroniskt.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter PayEx har registrerat om dig. Till samma adress kan du anmäla om du vill att PayEx ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter.Vänd dig i sådant fall till PayEx på den adress som anges nedan.

PayEx har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com. Adress: PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby.

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen.

För mer information om hur PayEx behandlar dina personuppgifter, se www.payex.se/dataskydd