PayEx logo

Personoplysninger

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du udleverer dine personoplysninger til os. Vi gør alt, vi kan, for at beskytte dem, så uautoriserede personer ikke kan få adgang til dem, og de er korrekte og kun behandles til de formål, oplysningerne er indsamlet til, og de slettes, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem i forbindelse med formålet, af sikkerhedsårsager eller i henhold til anden lov.  

Vi følger den lovgivning til beskyttelse af privatlivets fred, der er gældende i Norden, dvs. den svenske Persondatalov (1998:204), den norske Persondatalov (Lov 2000-04-14 nr. 31), den danske Persondatalov (Lov om behandling af personoplysninger 31-05-2000 nr. 429) og den finske Persondatalov (523/1999).

Ansvar for personoplysninger

Swedbank PayEx Holding AB har ansvaret for behandling af personoplysninger, der sendes til koncernens webadresser, PayEx.se, PayEx.no, PayEx.dk, PayEx.fi og PayEx.com. Swedbank PayEx Holding AB har CVR-nummer 556714-2798 og adresse på S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby, Sverige.

Hvis du aftaler køb af en vare eller tjeneste fra en virksomhed, der tilhører PayEx-koncernen har den virksomhed, du har købt varen/tjenesten af, ansvaret for behandlingen af de personoplysninger, som du udleverer eller som indsamles på anden måde i forbindelse med aftalen. Du får mere information om behandlingen af personoplysninger i de generelle vilkår og/eller andre dokumenter, som du bliver gjort bekendt med, inden du underskriver aftalen.

Hvis du køber en finansiel tjeneste af PayEx, eksempelvis åbner en opsparingskonto eller aftaler en kredit, er det altid PayEx Sverige AB (556735-5671), du køber tjenesten af, og som er ansvarlig for de oplysninger, der behandles i forbindelse med aftalen.

Hvis du har modtaget et inkassokrav, har det PayEx-selskab, der har sendt inkassokravet, ansvaret for de personoplysninger, der behandles i inkassosagen. Der er mere information om behandlingen i inkassokravet. De selskaber i PayEx-koncernen, som kan være inkassoansvarlige, er PayEx Sverige AB (556735-5671), PayEx Norge AS (979 315 503), PayEx Danmark A/S (70986914) og PayEx Suomi Oy (215 68 11-3). Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, som drejer sig om en separat sag i PayEx-koncernen, kan du henvende dig til PayEx` kundeservice på support.pc@payex.com. Ved generelle spørgsmål om behandlingen af personoplysninger, eller hvis du ikke er tilfreds med de svar, du har fået i kundeservice, kan du kontakte PayEx` databeskyttelsesansvarlige ved at skrive til Swedbank PayEx Holding AB, att: den databeskyttelsesansvarlige, S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby, Sverige. 

Sådan behandler vi dine oplysninger, når du kontakter vores kundeservice via PayEx websiden.

Når du kontakter vores kundeservice via PayEx websiden, bliver dine oplysninger registreret på vores webside og i vores kundedatabase og bliver brugt til håndteringen af din sag. Oplysninger, der kan behandles, er:

  • Navn og adresse
  • E-mailadresse
  • CPR-nummer
  • Advis/fakturanummer eller andet sagsnummer
  • Telefonnummer
  • Transaktions-ID
  • Anden information, du har udleveres ved kontakt med PayEx.

Sådan behandler vi dine oplysninger, når du indgår en aftale om køb af en vare/tjeneste med PayEx.

Oplysninger, du udleverer, når du indgår en aftale med PayEx, behandles for at PayEx skal kunne opfylde aftalen med dig, og udøve sine rettigheder i henhold til aftalen. Behandling sker også for at opfylde sikkerhedskrav (eksempelvis tages der sikkerhedsback-up af information i vores systemer), og for at opfylde andre lovkrav, som krav til identificering af kunden i henhold til de finansielle regelsæt, og krav til vurdering af kreditværdighed i henhold til loven om forbrugerkreditter, samt krav til dokumentation og arkivering i henhold til regler for bogføring. Oplysningerne kan også behandles til analyse og statistikformål samt til markedsføringsformål, hvis du ikke har modsat dig det.

Ud over at indsamle personoplysninger fra dig, kan PayEx indsamle oplysninger fra andre, eksempelvis fra kreditoplysningsbureauer, fra skattevæsnet (adresseoplysninger), og i visse tilfælde information fra samarbejdspartnere, fogedretten eller andre myndigheder.

Personoplysninger, der behandles er navn, CPR-nummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, økonomisk information, oplysninger om vare/tjeneste, som aftalen er omfattet af, information om sendte meddelelser og krav, information om modtagende betalinger, samt information om kommunikation som følge af aftalen.

Information om de personoplysninger, som behandles, kan udleveres til dig, underleverandører og eventuelle samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt for opgaven/samarbejdet.  Personoplysninger kan også udleveres til fogedretten eller domstolen, hvis det er nødvendigt for, at PayEx skal kunne udøve sine rettigheder i henhold til aftalen. Endelig kan personoplysninger udleveres til skattemyndighederne, politimyndigheden eller andre, hvis det kræves i henhold til lovgivningen.

Mere udførlig information om, hvilke personoplysninger, der bliver behandlet, hvor de indsamles og til hvem de kan udleveres, står i de generelle vilkår for aftalen, som du bliver gjort bekendt med, inden aftalen underskrives.

Hvor længe bliver oplysningerne gemt?

Vi beholder dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for, at vi skal kunne behandle din sag, opfylde de aftaler, du har indgået med PayEx samt for at overholde lovgivningen.

Retten til at anmode om information

Du har ret til at anmode om information om personoplysninger, der bliver behandlet om dig hos PayEx, og at få ukorrekte oplysninger rettet. Vil du vide hvilke personoplysninger, PayEx behandler om dig, kan du sende en underskrevet anmodning om et registerudtræk til kundeservice (se kontaktoplysningerne ovenfor).

Lagring PayEx lagrer personoplysninger på servere, der findes i EU-EØS-området.

Andet

Hvis politikken bliver opdateret, bliver den nye version gældende, når den publiceres på

PayEx.se, PayEx.no, PayEx.dk, PayEx.fi og PayEx.com.